تجهیزات حفاری

سرمته های حفاری   (Drilling Bit)  

 • سرمته های PDC
 • سرمته ­های صخره ای (Rock Bit)
 • سرمته های Tricone Bit

تجهیزات دکل های حفاری (Drilling Rig Equipment)

 • بلوک انتقال (Traveling Blocks)
 • قلاب (Hook)
 • قلاب/ بلاک اسمبلی (Block Assembly)
 • پمپ گل و لای (Mud Pump)
 • منبع توان و موتور(Motor or Power Source)
 • پمپ های سانتریفیوژی (Centrifugal Pumps)
 • تفنگ گلی (Mud Gun)
 • جداکننده گاز و مایع (Liquid- Gas Separator)
 • سیستم کنترل گشتاور (Torque Control System)
 • قطعات انبر قدرت دستی و هیدرولیک (Hydraulic and Manual Power Tong Parts)
 • آچار هیدرولیک (Hydraulic Wrench)

ابزارهای درون چاهی (Downhole Tools)

 • تجهیزات خطوط سیمی (Wireline Equipment)
 • موتور درون چاهی (Downhole Motors)
 • گیج های اندازه ­گیری درون چاهی (Downhole Memory Gauge)
 • ابزارهای کشیدن (Pulling tools)

شیرهای حفاری چاه (Drilling Valves)

 • شیرهای پلاگین (API Plug Valves)
 • شیر دروازه ای گل و لای (Mud Gate Valve)
 • شیر دروازه ای (API Gate Valve)
 • شیر چوک (API Choke Valve)
 • چک ولو (API Check Valve)
 • شیرهای منیفولدی (Choke Manifold Valves)