بلبرینگ ها

بلبرینگ ها (Ball Bearing)

بلبرینگ ها اصطکاک را به طرز چشمگیری کاهش می ­دهند و در هر تجهیز صنعتی نیاز به روانکاری دارند. این روانکاری جهت ایجاد فیلم روغن بین سطوح قطعات الزامی است. عدم روانکاری مناسب بلبرینگ باعث کاهش راندمان، افزایش خوردگی و افزایش فرسایش بین قطعات شده و در نتیجه هزینه نگهداری و تعمیرات و مصرف انرژی را بسیار بالا می برد. تحقیقات انجام شده نشان می دهد که در حدود 80 الی 90 درصد خرابی­ های بلبرینگ ناشی از آلوده شدن روغن و عدم تعویض به موقع روغن و یا گرفتگی سوراخ های سیستم روانکاری اجباری بلبرینگ می باشد.

رولبرینگ (Roll Bearing)

بلبرینگ شیار  عمیق (Deep Groove Ball Bearing)

بلبرینگ تماس زاویه ای(Angular Contact Ball Bearing)

بلبرینگ خود تنظیم (Self-Aligning Ball Bearing)

بلبرینگ کف گرد (Bottom Roller Bearing)