فن و بلوئر​

فن‌ها و بلوئرهای صنعتی زمانی به کاربرده می‌شوند که حجم زیادی از هوا/گاز مورد نیاز باشد. مهمترین کاربرد این دستگاه‌ها دمیدن، مکش، احتراق، گرمایش، تهویه، سیستم‌های انتقال پودر، خنک‌کاری، خشک‌کردن، تولید فشار منفی (خلاء) و غیره می‌باشند.

  •  فن‌ها و بلوئرها جریان محوری (Axial Fans & Blowers)
  • فن و بلوئرهای گریز از مرکز (Centrifugal Fans & Blower)
  • فن و بلوئرهای جریان متقاطع (Cross Flow Fans & Blowers)