پمپ

پمپ (یونیت کامل و قطعات یدکی)

جابه جایی مثبت(Positive Displacement)

پمپ های رفت و برگشتی (Reciprocating pump)

 • پمپ پیستونی (Piston Pump)
 • پمپ پلانجر(Plunger Pump)
 • پمپ دیافراگمی(Diaphragm Pump)

پمپ  روتاری (Rotary Pump)

 • پمپ پیچشی (Screw Pump)
 • پمپ پره ای (Vane Pump)
 • پمپ لوب (Lobe Pump)

پمپ های دینامیک (Dynamic Pump)

پمپ سانتریفیوژی (Centrifugal Pump)

 • پمپ مکش انتهایی (End Suction Pump)
 • پمپ خطی (In Line Pump)
 • پمپ دو مکشه(Double Suction Pump)
 • پمپ عمودی و افقی چند مرحله ای (Vertical and Horizontal Multistage Pump)
 • پمپ شناور (Submersible Pump)
 • پمپ خودمکشی (Self- Priming Pump)
 • پمپ ریجنریتو پمپ (Regenerative Pump)

پمپ جریان محور (Axial Flow Pump)