کمپرسور

کمپرسور هوا و گاز (یونیت کامل و قطعات یدکی)

کمپرسور جابجایی مثبت (Reciprocating Compressor) 

  • کمپرسور دیافراگمی (Diaphragm Compressor)
  • کمپرسور یک طرفه (Single Acting Compressor)
  • کمپرسور دو طرفه (Double Acting Compressor)

کمپرسور روتاری (Rotary Compressor)

  • کمپرسور پیچی (Screw Compressor)
  • کمپرسور لوب (Lobe Compressor)
  • کمپرسور رینگ مایع (Liquid Ring)
  • کمپرسور اسکرول (Scroll Compressor)
  • کمپرسور پره ای (Vane Compressor)

کمپرسور دینامیکی (Dynamic Displacement Compressor)

  • کمپرسور سانتریفیوژی (Centrifugal Compressor)
  • کمپرسور محوری (Axial Compressor)